Zarządzenie Nr DPSEB.D.002.35.2021

w sprawie:

wprowadzenia zasad odwiedzin, opuszczania terenu Domu Pomocy Społecznej
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 oraz zasad urlopowania mieszkanek

Zobacz zarządzenie