Przejdź do treści

Dokumenty

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

  • Statut – Uchwała Nr  XXII/408/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia  11.02.2020 r;
    (pobierz pdf)
  • Regulamin organizacyjny – Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 951/2021/P z dnia 10.12.2021  r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22
    (pobierz pdf)
  • Deklaracja Dostępności

 

Skip to content