Przejdź do treści

Projekt unijny

Realizacja projektu grantowego POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19”

 

Na terenie tut. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu zrealizowany został projekt grantowy realizowany przy wsparciu Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pt. ” Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″. Realizowany projekt obejmował dodatki do wynagrodzenia dla personelu medycznego oraz zakup środków ochrony indywidualnej pracowników. Środki przyznane to 8.957,01 zł natomiast wykorzystano 8 787,75 zł (zwrócono niewykorzystane środki zgodnie z umową nr COVID.19.62.2020 w wysokości 169,26 zł).

 

Realizacja projektu POWR.02.08.00-00-00101/20 pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Realizacja projektu POWR.02.08.00-00-00101/20 pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

Na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu , zrealizowany został grant współfinansowany przez Unię Europejską operatorem natomiast był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Uzyskany grant został przeznaczony na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników tj. rękawiczki jednorazowe, maski jednorazowe, maski typu FPP3,  kombinezony barierowe, kombinezony jednorazowe, fartuchy ochronne, czepki, ochraniacze na buty, gogle kwota wydatków wyniosła 36 297,41 zł 

Ponadto udało się wykonać testy na obecność wiarusa SARS-CoV 2 wśród pracowników zakup obejmował usługę wykonania 36 testów laboratoryjnych wysokość finansowania wyniosła 14 399,62 zł. 

Projekt grantowy obejmował również wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla wszystkich pracowników w miesiącach: październik, listopad, grudzień – wysokość finansowania wyniosła 103 348,46 zł 

Ze środków przeznaczonych na realizację projektu udało się zakupić następujący sprzęt w celu zapobiegania wystąpienia COVID-19:

– lampa bakteriobójcza,

– dwa termometry bezdotykowe,

– zamgławiacz parowy,

– dozownik automatyczny do rąk,

– 1 defibrylatory

– 2 pulsoksymetry

– ciśnieniomierz na ramienny

– koncentrator tlenu,

– 2 parawany metalowe,

– 19 oczyszczaczy powietrza

Wysokość kosztów poniesionych na powyższe wyposażenia wyniosło 32 600.00 zł 

 

Całość powierzonego grantu zgodnie z umową wynosiła 186 712,50 zł 

Skip to content