Przejdź do treści

Procedura przyjęcia

Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się w momencie złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku o skierowanie do DPS. Mieszkańcy Poznania powinni uczynić to w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej. Wywiad ten przeprowadzony jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego skierowania i umieszczenia w DPS wywiad przeprowadza się nie później niż 2 dni od daty powzięcia informacji o takiej konieczności.

Pracownik socjalny kompletuje odpowiednie dokumenty i po rozpoznaniu sytuacji wydawana jest decyzja o skierowaniu do DPS odpowiedniego typu i ustaleniu odpłatności za pobyt. Pełna dokumentacja przekazywana jest do sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Karpia 9

Adresy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

CENTRALA

ul. Cześnikowska 18
60-330 Poznań
tel. 61 860 99 00, 61 860 99 01

FILIE:

Poznań – Grunwald

ul. Matejki 50
60-770 Poznań
tel. 61 878-48-72

Poznań – Jeżyce

ul. Długosza 18a
60-558 Poznań
tel. 61 843-08-86

Poznań – Nowe Miasto

Os. Piastowskie 81
61-159 Poznań
tel. 61 876-66-11

Poznań – Piątkowo

ul. Karpia 9
60-619 Poznań
tel: 61 824 02 01
61 824 02 07

Poznań – Stare Miasto

ul. Kościuszki 103
61-717 Poznań
tel. 61 850-36-17

Poznań – Wilda

Opolska 58
61-433 Poznań
tel. 61 832-29-71

Skip to content