Przejdź do treści

Historia Domu

HISTORIA DOMU POMOCY

w  Poznaniu przy ul Niedziałkowskiego 22

 

We wrześniu 1918r Siostry Służebniczki Maryi zamieszkały w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22. Działalność apostolską rozpoczęły stopniowo od podejmowania pracy w przedszkolach oraz posługę apostolską wśród chorych, jako pielęgniarki terenowe. Po wybuchu II wojny światowej budynek został zniszczony podjęto odbudowę domu a ponieważ

ówczesny Rząd Polski, odsunął siostry od pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, siostry zmuszone były przejść do innych prac czyli  do  katechezy i pracy charytatywnej.

Od 1968 roku wynajmowano pokoje studentkom lub młodzieży pracującej. Rozpoczęły się jednak trudności meldunkowe dla studentek oraz represje i naciski władz państwowych zakończone definitywnym nakazem opuszczenia domu dla wszystkich studentek.

15 marca 1969r pomiędzy Władzą Zakonną a Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej miasta Poznania została podpisana umowa użyczenia budynku, dokonano przekształcenia domu studentek na Dom Pomocy Społecznej nr 3 dla starszych kobiet.

Zatrudniono wówczas siostry zakonne tu mieszające i personel świecki, przystosowano pomieszczenia do nowego dzieła. 15 kwietnia 1969r – przybyła pierwsza pensjonariuszka do Zakładu. Zakład dysponował wówczas – 52 łóżkami. Przełożoną domu i Dyrektorem Zakładu została  Siostra Zakonna. Dom ten przeżył wiele wizyt i odwiedzin  zarówno przez pracowników Służby Zdrowia, przedstawicieli Władz miasta Poznania, wice Ministra Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie, jak  przez lekarzy i członków Międzynarodowej Komisji Zdrowia przy ONZ. Wszyscy przybywali zwiedzić nowo powstały Dom dający schronienie samotnym, opuszczonym kobietom.

Od 1988r w Domu Pomocy Społecznej  przebywało 50 mieszkanek.

Lata 90-te to czas całkowitej renowacji tak wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Wprowadzono nowe zmiany. Dokonano wielkich remontów, aby spełnić nowe wymogi stawiane przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Należało wygospodarować nowe pomieszczenia, a tym samym zmniejszyć liczbę mieszkanek. Przybyły nowe i inne stanowiska pracy, zatrudniano wiele osób świeckich.

W 1994r Dom Pomocy Społecznej przekazano Zarządowi Miasta Poznania, do tej pory był on tylko pod Patronatem Urzędu Wojewódzkiego. W tym właśnie roku została oficjalnie podpisana umowa Władz Państwowych ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek.

Od 1997r w DPS przy ul Niedziałkowskiego 22 przebywa już tylko 35 mieszkanek.

Od czerwca 2007r Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej była  już osoba świecka.

 

W 2000r Rada Miasta Poznania  na wniosek Sióstr Służebniczek, Pensjonariuszek

i Pracowników, nadała dla DPS-u imię bł. Edmunda Bojanowskiego. Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi i Patrona Domu Pomocy Społecznej .
W tym roku 7 sierpnia przypada 150 rocznica jego śmierci

Skip to content