Kontakt

Dom Pomocy Społecznej 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Niedziałkowskiego 22
61-578 Poznań

e-mail: dpseb@m.poznan.pl

tel. 61 833 19 41
pracownik socjalny – wewn. 1
dyżurka pielęgniarska – wewn. 2
administracja – wewn. 3
dyrektor – wewn. 4

Dyrektor
Danuta Resztak
danuta.resztak@m.poznan.pl

Pracownik socjalny
Klaudia Kasperska
klaudia.kasperska@m.poznan.pl

Inspektor ds. ochrony danych osobowych:
Jan Luciński iod7_mjo@m.poznan.pl

Dane do faktury:

Miasto Poznań
Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Niedziałowskiego 22
61-578 Poznań
NIP: 2090001440
REGON: 631257822