Przejdź do treści

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Niedziałkowskiego 22
61-578 Poznań

e-mail: dpseb@m.poznan.pl

tel. 61 833 19 41
pracownik socjalny – wewn. 1
dyżurka pielęgniarska – wewn. 2
administracja – wewn. 3
dyrektor – wewn. 4

Dyrektor
Danuta Resztak
danuta.resztak@m.poznan.pl

Zastępca dyrektora
Katarzyna Podborowska
katarzyna.podborowska@m.poznan.pl 

Pracownik socjalny
Iwona Pławska
iwona.plawska@m.poznan.pl 

Inspektor ds. ochrony danych osobowych:
Robert Petrović iod7_mjo@um.poznan.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Magdalena Gałczyńska iod2_mjo@um.poznan.pl

Dane do faktury:

Miasto Poznań
Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. Niedziałowskiego 22
61-578 Poznań
NIP: 2090001440
REGON: 631257822

Skip to content