Oferty pracy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na następujące stanowisko: 

Opiekunka / Opiekun

Umowa o pracę na zastępstwo -1 etat
Termin składania ofert: do 2021-08-19

Zakres podstawowych czynności

 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny mieszkanek, pomagania im w czynnościach higienicznych dnia codziennego, kąpieli oraz ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej i odzieży,
 • dbanie o porządek w szafach mieszkanek i ich stolikach podręcznych, a także o ład i porządek w pokojach mieszkanek,
 • przygotowanie posiłków, wydawanie posiłków, karmienie mieszkanek niesprawnych,
 • sporządzanie pisemnych raportów na temat istotnych spraw dotyczących mieszkanek.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie
 • min. 1 rok stażu pracy
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

aby sprawdzić szczegóły oferty kliknij tutaj

https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699/oferty-pracy/opiekun-ka-dom-pomocy-spolecznej-im-bl-e-bojanowskiego,39513/