Przejdź do treści

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamawiający:

Miasto Poznań

Domu Pomocy Społecznej

Mieczysława Niedziałkowskiego 22

61-578 Poznań

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielania zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (netto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania (ujęcie miesięczne lub kwartalne w danym roku kalendarzowym)
Usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie wyżywienia Usługa społeczna 217 200 zł IV kwartał
Remont pomieszczeń Tryb podstawowy 170 730 zł I kwartał

 

Skip to content