DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu

 

Dom Pomocy Społecznej istnieje od 1969r. Mieści się w domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu przy ul. Niedziałkowskiego 22 (w pobliżu dworca PKS). Uchwałą z dnia 7 lipca 2000r Rada Miasta Poznania nadała Domowi imię błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. DPS jest jednostką budżetową Miasta Poznania. Dom przeznaczony jest dla przewlekle somatycznie chorych kobiet, dysponuje 35 miejscami.